Henk de Folter

  Home Contact  

 

        Recycling en Milieu       

Besluit beheer verpakkingen en papier en karton.

Importeerd of produceerd uw bedrijf verpakte producten in Nederland.

Dan bent u waarschijnlijk verantwoordelijk voor het beheer van de afgedankte verpakkingen.

 

Met ingang van 1 januari 2006 is het ‘Besluit Verpakkingen Papier en Karton’ in werking getreden. Dit besluit houdt in, dat u als ondernemer verantwoordelijk bent voor de inzameling en verwerking van verpakkingsmateriaal. Indien u aan bepaalde criteria voldoet, dient u vóór 1 april 2006 mededeling te doen over uw aanpak van de verplichtingen in genoemd besluit.

 

 

Omdat nog erg veel onduidelijk is over de uitvoering van deze regeling raad ik u voorlopig aan contact met mij op te nemen om de consequenties voor uw bedrijf te bespreken.

 

De laatste stand van zaken (uit - FHI Signalement november 2007)

 

Met ingang van januari 2008 zullen alle ondernemers te maken gaan krijgen met de "verpakkingsbelasting"

Wat gaat u dat kosten? hoe gaat u die doorberekenen?

 

Neem contact op voor een eerste gratis advies.

 

Bovenstaande is zeker niet volledig en als u hieruit concludeerd dat bij uw bedrijf alles O.K. is, dan is dat zoals altijd geheel uw eigen verantwoordelijkheid.