Henk de Folter

  Home Contact  

 

        Recycling en Milieu      

Gevaarlijk afval.

En waarvoor, indien van toepassing, U de passende maatregelen dient te nemen in of voor uw bedrijf?

In de Europese Afvalstoffenlijst wordt een compleet overzicht gegeven van de stoffen die door de overheid als gevaarlijk worden geclassificeerd.

In het onderstaande overzicht is een beknopt overzicht gegeven van veelvoorkomende gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

  • Polychloorbifenyl(PCB)-houdende materialen

  • Chloorfluorkoolwaterstoffen (bijvoorbeeld CFKs, HCFKs, HFKs)

  • Olie en met olie verontreinigde materialen

  • Asbest en asbesthoudende materialen

  • Batterijen en accus

  • Diverse chemische elektrolyten

  • Broomhoudende materialen (o.a. gebromeerde brandvertragers in kunststoffen)

De bovenstaande lijst met gevaarlijke stoffen is geen limitatieve lijst en aan de lijst zijn geen rechten te ontlenen.

Lees verder: Afval of Niet

Neem contact met me op voor een eerste advies.

Bovenstaande is zeker niet volledig en als u hieruit concludeerd dat bij uw bedrijf alles O.K. is, dan is dat zoals altijd geheel uw eigen verantwoordelijkheid.