Henk de Folter

  Home Contact  

 

        Recycling en Milieu        

Het verplicht scheiden van bedrijfsafvalstoffen.

 

Afvalscheiding is één van de onderwerpen van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer.

 

Elke ondernemer is verantwoordelijk voor het op verantwoorde wijze ontdoen van zijn/ haar bedrijfsafval. Het afval dat ondanks preventie toch ontstaat, moet gescheiden worden opgeslagen en afgegeven, voorzover dat redelijkerwijs mogelijk is.

 

Lees ook Afval of Niet

 

Afvalcomponenten die altijd gescheiden dienen te worden, onafhankelijk van bedrijfssituatie!

Afvalcomponenten die gescheiden moeten worden als de hoeveelheid per week groter is dan een bepaalde hoeveelheid:

 • Schone folie, vanaf 0 kilogram

 • EPS (piepschuim), vanaf 1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kilo)

 • Plastic bekertjes, vanaf ongeveer 500 bekertjes

 • Overige kunststoffen, vanaf 25 kilo

 • Autobanden, bij 5 of meer banden

 • GFT/Swill, vanaf 200 kilo

 • Groenafval, vanaf 200 kilo

 • Houten pallets, vanaf 2 pallets (± 40 kilo)

 • Overig houtafval, vanaf 40 kilo

 • Glazen verpakkingen, vanaf  ½ rolcontainer van 240 liter (± 30 kilo)

 • Metalen, vanaf 40 kilo

 • Steenachtig materiaal / Puin, vanaf 0 kilo (bij incidentele hoeveelheden 1m3)

 • Textiel, vanaf 40 kilo

 • Glas- en steenwol, vanaf 25 kilo

 • Overige afvalcomponenten (zie verder op infomil)

Voor alle afvalstoffen geldt dat zij zodanig moeten worden opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen.

 

Afvalpreventie

De eisen voor afvalpreventie zijn van toepassing voor alle bedrijven. Het ontstaan van afval moet zoveel mogelijk  worden voorkomen of beperkt. De ondernemer moet op verzoek van de gemeente melden welke maatregelen zijn of nog worden getroffen. De gemeente kan door middel van een nadere eis eventueel om een preventieonderzoek vragen.

 

Vooral op het gebied van verpakkingen zult u preventieve maatregelen moeten nemen.

Zie het onderwerp Verpakkingen op deze website.

 

Neem contact op voor een eerste advies.

 

Bovenstaande is zeker niet volledig en als u hieruit concludeerd dat bij uw bedrijf alles O.K. is, dan is dat zoals altijd geheel uw eigen verantwoordelijkheid.