Henk de Folter

  Home Contact  

 

        Recycling en Milieu      

Afval of niet?

En waarvoor, indien van toepassing, U de passende maatregelen dient te nemen in of voor uw bedrijf?


Antwoord op de vraag of een stof een afvalstof is of niet, is van groot belang voor overheden en bedrijven. Immers als sprake is van een afvalstof moet worden voldaan aan andere administratieve en financiŽle verplichtingen, dan wanneer dit niet het geval is. Voor het verwerken, toepassen en vervoeren van afvalstoffen gelden specifieke regels en vergunningprocedures.

 

Standpunt

In concrete gevallen kunnen bedrijven aan het desbetreffend bevoegd gezag (gemeenten, provincies en het Rijk) een standpunt vragen over de aard van een stof. Deze uitspraken betreffende het standpunt zijn niet bindend. Ook de Raad van State, de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie doen rechterlijke uitspraken in concrete gevallen over de vraag of een stof een afvalstof is of niet.
De provincies en in enkele gevallen gemeenten doen hierover een uitspraak in het kader van vergunningprocedures en bij handhavingskwesties. Het Rijk (de Minister van VROM) doet hierover uitspraken bij het afgeven van beschikkingen voor in- en uitvoer. Het bevoegde gezag gebruikt een aantal criteria om te bepalen of er sprake van een afvalstof is of niet.

 

Overleg en afstemming

In de praktijk kan het voorkomen dat het bevoegde gezag, in vergelijkbare situaties, tot onderling verschillende uitspraken komt over de vraag of er sprake is van een afvalstof. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen vindt er overleg en afstemming plaats tussen de provincies en het ministerie van VROM.

Uitspraken die bevoegde gezagen sinds 25 oktober 2001 hebben gedaan alsmede rechterlijke uitspraken staan op de VROM Internetsite. De rechterlijke uitspraken zijn beschikbaar gesteld via rechtspraak.nl en/of de Raad van State.

 

Meer informatie:

Neem contact op voor een eerste advies.

 

Bovenstaande is zeker niet volledig en als u hieruit concludeerd dat bij uw bedrijf alles O.K. is, dan is dat zoals altijd geheel uw eigen verantwoordelijkheid.