Henk de Folter

  Home Contact  

 

        Recycling en Milieu

 

REACH: Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen: de nieuwe Europese regelgeving voor chemische stoffen.

 

REACH richt zich op producenten en importeurs van chemicaliŽn en alle bedrijven die op enigerlei wijze met stoffen of preparaten of stoffen in voorwerpen te maken hebben.

 

REACH is een omvangrijke en complexe Europese verordening over chemische stoffen met belangrijke consequenties voor een grote groep van bedrijven. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die hij produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten de risicoís moet kennen en maatregelen moet benoemen om die risicoís te beheersen. Daarbij gaat het niet alleen om producenten en importeurs van chemicaliŽn, maar om alle bedrijven die op enigerlei wijze met stoffen of preparaten of stoffen in voorwerpen te maken hebben. 

Er komt een EU-breed registratiesysteem voor het delen van gegevens over onder andere stofeigenschappen, gebruik en blootstelling. De bewijslast voor het veilig in de handel brengen van chemische stoffen wordt met REACH verschoven van de overheid naar het bedrijfsleven. Inmiddels zijn zowel de Europese Ministerraad als het Europees Parlement het eens over de hoofdlijnen van de verordening, die naar verwachting medio 2007 in werking zal treden.

 

 

Neem contact met me op voor een eerste advies.

 

Bovenstaande is zeker niet volledig en als u hieruit concludeerd dat bij uw bedrijf alles O.K. is, dan is dat zoals altijd geheel uw eigen verantwoordelijkheid.