Henk de Folter

  Home Contact  

 

        Recycling en Milieu 

Afgedankte

Elektrische en Elektronische apparaten.

 

Wat wil de overheid?

De overheid wil dat in 2006 90 procent van al het wit- en bruingoed gescheiden wordt ingezameld. Sinds 1998 gold daarom het Besluit verwijdering wit- en bruingoed. Dit besluit introduceerde een terugname- en herverwerkingsplicht voor groot wit- en bruingoed, zoals wasmachines en tv's. In 2000 is die verplichting ook gaan gelden voor klein wit- en bruingoed (koffiezetapparaten, scheerapparaten en bijvoorbeeld waterkokers).

 

Verder worden producenten en importeurs verantwoordelijk gesteld voor de terugname en verwerking van de apparaten. Zij moeten de terugname en verwerking organiseren en financieren.

 

Vanaf 13 augustus 2004 is het 'Besluit verwijdering wit- en bruingoed' vervangen door het 'Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur'.

 

Het nieuwe besluit en de regeling implementeren de Europese richtlijnen voor elektrische en elektronische apparatuur (richtlijn 2002/95/EG en 2002/96/EG, ook wel de RoHS en WEEE genoemd.

 

In deze richtlijnen is niet alleen producentenverantwoordelijkheid geregeld voor het afvalbeheer van elektrische en elektronische apparaten (WEEE = AEEA), maar ook het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (zoals lood, kwik en cadmium) in deze apparatuur (RoHS).

 

De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe regelgeving?

  • De nieuwe regelgeving heeft een grotere reikwijdte. Simpelweg kan gesteld worden dat sinds 13 augustus 2004 in principe alle elektrische en elektronische apparaten onder de nieuwe regels vallen. Dus niet alleen consumenten apparaten.
  • Producenten en importeurs worden verantwoordelijk gesteld voor het afvalbeheer van alle apparaten, dus inclusief de verweesde apparaten en de zogeheten historische voorraad.
  • Vanaf augustus 2005 moeten nieuwe apparaten van een speciaal 'KCA-logo' worden voorzien.

 

Indien deze regelgeving voor uw bedrijf van toepassing is kunt u zich aansluiten bij een collectief of zelfstandig een mededeling doen.

 

Vraagt u zich af of deze regelgeving voor uw bedrijf van toepassing is. Neem dan contact met mij op, in bijna alle gevallen kan ik u verder helpen.

 

Veel informatie over deze regelgeving wordt gegeven op de website van de Stichting RTA, welke zich specifiek richt op bedrijven die als producent of importeur van apparatuur voor professioneel gebruik worden aangemerkt.

 

Bovenstaande is zeker niet volledig neem contact op als u twijfelt, het eerste telefonisch advies is gratis.